Om os

Shop-anmeldelser.dk er et stort og ikke mindst gratis fællesskab for online anmeldelser.

Du kan via shop-anmeldelser.dk både skrive og læse anmeldelser af såvel danske som udenlandske webshops. Hovedformålet med denne digitale service er at gøre dig klogere på, hvilke webshops du kan stole på, og hvilke du bør holde dig fra. Der drages ingen endelige konklusioner, men vi kommer med vores uforbeholdne mening om de udvalgte webshops.

Du kan med ét klik komme med din bedømmelse af en webshop, ligesom du har mulighed for at knytte nogle få kommentarer ved at indsende en anmeldelse.

Kontakt os hjertens gerne, hvis du har spørgsmål. Du kan nemt og hurtigt skrive via vores kontaktformular.